Zwolnienie lekarskie

Czym z definicji jest popularne L4? Według definicji zwolnienie lekarskie  zaświadczenie urzędowe wystawiane przez lekarza w celu usprawiedliwienia…

Pies na ślub

Pies na ślubie to nie zawsze dobry pomysł. Na sali weselnej na pewno nie powinien się znaleźć….